Gå direkt till sidans innehållSpårvägsmuseets loggaTill startsidan

Skolprogram

Vad är kollektivtrafik och varför är det viktigt att veta? Idag reser vi snabbt och långt med buss, tunnelbana, spårvagn, båt och pendeltåg, men så har det inte alltid varit. Följ med på en visning om kollektivtrafikens historia i Stockholmsregionen. Vi fokuserar på hur man reste förr, tekniska innovationer som fått trafiken att utvecklas och hur kollektivtrafiken påverkat människa, miljö och samhället i stort.

Vilka skolvisningar har vi just nu?

Just nu erbjuder vi skolvisningar för årskurs F-3. Vi arbetar med att utveckla pedagogiska erbjudanden för skolans högre årskurser.

Du är alltid välkommen att på egen hand använda museet som stöd i din undervisning. Det går också bra att kontakta oss innan ditt besök om du vill att ni ska få en kort introduktion innan ni går runt i museet.

Du bokar ditt skolbesök genom att maila till:

E-post
boka.sparvagsmuseet@regionstockholm.se

Kopplingar till läroplanen

Här visar vi hur vi har utformat skolprogrammet utifrån förskolans och grundskolans läroplaner i åtanke.

Förskoleklass

Matematiska resonemang och uttrycksformer

 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.

Natur, teknik och samhälle

 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

 • Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.

 • Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel friktion.

 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Grundskolan, åk 1-3

Samhällsorienterande ämnen

 • Att leva tillsammans: Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

 • Att leva i närområdet: Några utmärkande drag i närområdets natur- och kulturlandskap.

 • Att leva i närområdet: Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om livet där under olika tider.

 • Att leva i världen: Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och livsmedel.

 • Att leva i världen: Rumsliga förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.

 • Att undersöka verkligheten: Analoga och digitala kartor samt storleksrelationer och väderstreck.

 • Att undersöka verkligheten: Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Teknik

 • Några föremål och något tekniskt system i elevernas vardag, hur de är anpassade efter människans behov samt hur de har förändrats över tid.

 • Säkerhet vid elevernas användning av teknik, till exempel elektricitet.

Bild

 • Bildanalys, historiska och samtida bilder och vad de berättar. Tex dokumentära bilder från hemorten.

Naturorienterande ämnen

 • Hur material kan sorteras efter några egenskaper, till exempel utseende, om de är magnetiska och om de flyter eller sjunker i vatten.