Tillgänglighet på sparvagsmuseet.se

Trafikförvaltningen i Region Stockholm ansvarar för den här webbplatsen. Webbplatsen är i stort förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda sl.se och de tjänster och funktioner som finns på webbplatsen. Vi är medvetna om att det finns en del brister i tillgängligheten för en del användare. Här berättar vi vilka brister vi känner till och när vi planerar att åtgärda dem.

Kontakta oss

Hittar du problem eller brister som vi inte har listat kan du kontakta oss. Vi uppskattar alla synpunkter som kan göra webbplatsen mer tillgänglig. Du kan också kontakta oss om det är innehåll du behöver som inte är tillgängligt för dig.

Vi tar emot dina frågor och synpunkter dygnet runt. Kan de inte hjälpa dig direkt, ser de till att din fråga kommer till de som har ansvar för webbplatsen.

Kontakta oss på sparvagsmuseet@sl.se

Tillsyn

Det är Myndigheten för digital förvaltning som har ansvaret för tillsyn att vi följer lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på digital tillgänglighet kan du anmäla det till dem.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning, DIGG (öppnar deras webbplats i nytt fönster)

Kända brister

Här listar vi de brister vi känner till och när vi kommer att ha åtgärdat dem:

  • För kartan i sektionen ”Hitta hit” använder vi en extern funktion, ”Mapbox”, för att kunna anpassa kartans utseende enligt Spårvägsmuseets visuella identitet. Denna funktion är delvis engelskspråkig (t ex kända platser).

Så har vi testat webbplatsen

Vi har gjort en intern testning av tillgängligheten av webbplatsen under utvecklingsarbetet den 9 september 2021. Vi kommer också att uppdatera den här tillgänglighetsredogörelsen när förändringar och uppdateringar genomförs.

Sidan uppdaterad 7 december 2021.